Podkowa Leśna

Członek stowarzyszenia

Podkowa Leśna jest Miastem-Ogrodem położonym 25 km na południowy-zachód od Warszawy na Równinie Łowicko-Błońskiej, na terenie Lasów Młochowskich. Lasy otaczają miasto z trzech stron: od wschodu, południa i zachodu. Pomimo tego, że Podkowa Leśna leży blisko aglomeracji warszawskiej, w lasach zachowały się skupiska starodrzewu oraz wiele gatunków zwierząt i roślin. Walory naturalne tego terenu, czyste, świeże powietrze i osłona przed południowo-wschodnimi wiatrami – już ponad 80 lat temu przesądziły o lokalizacji pierwszego w Polsce miasta-ogrodu. Burmistrzem miasta Podkowa Leśna jest Artur Tusiński.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content