Radzymin

Członek stowarzyszenia

Radzymin to jedno z najstarszych miast na Mazowszu, które stanowi  gminne centrum gospodarcze, administracyjne i edukacyjne. Podstawowym atutem jest lokalizacja w obrębie wpływów aglomeracji warszawskiej, na terenach dobrze skomunikowanych ze stolicą oraz znakomite warunki geograficzne. Ich atrakcyjność podnosi niewątpliwie bliskość Zalewu Zegrzyńskiego oraz walory turystyczne tego regionu. Duże możliwości tkwią również w lokalnej społeczności, w przedsiębiorczości i inicjatywie licznych jej przedstawicieli. Jedną z ciekawych atrakcji turystycznych jest zbudowana w latach 1843-1844 szkoła klasycystyczna.
Burmistrzem jest pan Krzysztof Chaciński.

Więcej informacji 

Aktualności

Skip to content