Stare Babice

Członek stowarzyszenia

Gmina Stare Babice jest jedną z 8 gmin, w skład których wchodzi obszar Kampinoskiego Parku Narodowego. Południe gminy zachowało rolniczy charakter, natomiast północny obszar przekształca się w podmiejskie zespoły osiedli mieszkaniowych. Nowoczesne przedszkola i szkoły, duża ilość obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych stwarzają dobre warunki do codziennego życia, a także do nauki i wypoczynku.
Wójtem gminy jest pan Sławomir Sumka.

Więcej informacji 

Aktualności

Skip to content