Tłuszcz

Członek stowarzyszenia

Miasto Tłuszcz znajduje się w odległości 34 km na północny wschód od Warszawy. Gmina od 1 stycznia 1999 roku należy do powiatu wołomińskiego, bezpośrednio graniczącego ze stolicą państwa. Teren Gminy to część Równiny Wołomińskiej – terenu płaskiego, na ogół nizinnego, urozmaiconego i upiększonego (zwłaszcza w południowej części) lasami. Ze względu na małe uprzemysłowienie gmina nie należy do obszarów ekologicznego zagrożenia.
Burmistrzem Miasta i Gminy Tłuszcz jest pan Paweł Marcin Bednarczyk.

Więcej informacji

Aktualności

Skip to content