Wołomin

Członek stowarzyszenia

Pierwsze wzmianki o Wołominie pochodzą z XV w. Wtedy to prawdopodobnie około 1454 r. powstała wieś o tej nazwie. Miejscowość pod nazwą Wołomin występuje w dokumentach od roku 1530. Na obszarze Wołomina znajdują się cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Gmina położona jest w krajowym systemie terenów chronionych i częściowo jest objęta warszawskim obszarem chronionego krajobrazu. Do najcenniejszych obszarów pod względem przyrodniczym można zaliczyć m.in.: torfowisko „Białe Błota” z przylegającymi lasami, torfowisko i las „Helenówka” oraz dolinę rzeki Długiej na odcinku Ossów – Kobylak. W Wołominie warto odwiedzić biograficzne Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.
Burmistrzem Miasta i Gminy Wołomin jest pani Elżbieta Radwan.

Więcej informacji 

Aktualności

Skip to content